ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ve dnech 9. a 10. 5. je v naší škole vyhlášeno ředitelské volno.

ČTI DÁL

2. DUBNA – SVĚTOVÝ DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

„MODRÝ DEN“. Také v naší škole přizpůsobujeme vzdělávání potřebám dětí s poruchou autistického spektra. Snažíme se jim pomáhat především v oblasti komunikace a…

ČTI DÁL

DIVADLO

Ve čtvrtek 28. března jsme navštívili Městské divadlo Zlín. Děti shlédly muzikálové představení Hastrman Tatrman, které je vtáhlo do děje, a na…

ČTI DÁL