ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU

Blíží se konec školního roku. V současné době probíhá v omezené míře výuka ve všech třídách naší školy. Účast žáků…

ČTI DÁL

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

Vážení rodiče. Dne 8. 6. 2020 začínáme v rámci rozvolňování opatření výuku také v naší škole. Účast žáků je dobrovolná…

ČTI DÁL

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Všichni žáci, kteří nastupují v měsíci červnu do školy,  musí předložit  podepsané čestné prohlášení. To má dvě strany a ke…

ČTI DÁL