Aktuality

  • Najdete nás také na:

NAPSALI O NÁS

Date: Prosinec 7, 2015 Author: Darina Budíková Categories: Aktuality

wallpaper-260314

Bazální stimulace na ZŠP Horní Lideč
03.12.2015
HORNÍ LIDEČ: Základní škola praktická Horní Lideč se zúčastnila 6. kongresu BS v Ostravě

 

Základní škola praktická Horní Lideč se zúčastnila kongresu Bazální stimulace, který proběhl v pátek 27. listopadu v Ostravě. Pozvání přijala mezi sty certifikovanými pracovišti České a Slovenské republiky, které s konceptem Bazální stimulace pracují.

6. česko-slovenský kongres Bazální stimulace, který se konal 27. listopadu v Ostravě, přivítal zástupce zařízení, kterým se podařilo získat mezinárodně uznávané certifikáty „Pracoviště pracující s konceptem Bazální stimulace“. Na konferenci účastníci oslavili také10 let založení INSTITUTU Bazální stimulace.

Základní škola praktická Horní Lideč se stala jedním ze sta pracovišť České a Slovenské republiky, které v současné době mezinárodní certifikát drží. S konceptem BS začali v Horní Lidči pracovat v roce 2013 s cílem zkvalitnění péče o děti s postižením. Pedagogičtí pracovníci poté postupně začali jezdit na semináře a koncept nejprve využívali v senzomotorické místnosti Snoezelen. Později jej zařazovali i do výuky. Nyní Bazální stimulace prolíná celý vyučovací den.

Bazální stimulace ve Snoezelenu              Foto: Gabriela Miklová

„Díky pokrokům dětí jsme se rozhodli, že zažádáme o certifikaci. Devět měsíců jsme vedli záznamy o každém dítěti a vyhodnocovali jeho reakce na bazální stimulaci. Vedli jsme i záznam, který jsme konzultovali s Karolínou Friedlovou, která koncept do České republiky přivedla,“ vysvětluje asistentka pedagoga Petra Zvoníčková. O mezinárodní certifikát škola zažádala v lednu 2015 a v červenci se stala certifikovaným pracovištěm.

„Koncept bazální stimulace dal naší práci nový rozměr,“ uvedla Zvoníčková, jejíž práce s jedním z postižených dětí je součástí knihy K. Friedlové Bazální stimulace pro pečující, terapeuty, logopedy a speciální pedagogy.

Koncept BS pomáhá dítěti s postižením uvědomit si a vnímat vlastní tělo. Dochází ke zlepšení neverbální komunikace, k celkovému zklidnění a získání pocitu jistoty a důvěry. Koncept také ulehčuje rodičům péči o jejich dítě.

Sára Matůšová