Aktuality

  • Najdete nás také na:

AKTUÁLNÍ INFORMACE K PLÁNOVANÉMU OTEVŘENÍ ŠKOLY

Date: Duben 26, 2020 Author: Jiří Plášek Categories: Aktuality

Vážení rodiče a žáci. Situace se stále mění a poslední zprávy pro nás nejsou příznivé. Podle nejnovějšího nařízení ministerstva školství mají být školy pro děti s postižením uzavřeny až do konce školního roku – v dokumentu ochrana zdraví zš je toto rozhodnutí specifikováno na straně 8 v posledním oddílu:

ochrana_zdravi_zs

zde je výňatek:

Specifika pro základní školy/třídy zřízené podle § 16 odst. 9. školského zákon
ZŠ/třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra či závažnými poruchami chování budou do 30. 6. 2020 uzavřeny. Tyto školy budou do tohoto data i nadále realizovat vzdělávání na dálku.

Uvidíme, jaké na toto rozhodnutí budou reakce a zda nedojde k dalším změnám. O těch vás budou informovat třídní učitelé a také tyto stránky. Pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte se na mě nebo na paní učitelky obrátit.

V případě otevření školy budou všichni rodiče informováni telefonicky o možnosti pokračování školní výuky.

Přeju vám dobré zdraví, pevné nervy a hodně fyzické i mentální síly v následujících dnech.

Jiří Plášek.