Aktuality

  • Najdete nás také na:

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – OTVÍRÁNÍ ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Date: Květen 23, 2020 Author: Jiří Plášek Categories: Aktuality

Vážení rodiče. Pod tímto odkazem  Mimořádné opatření ze dne 19. 5. 2020  je umístěno mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká otevírání školských zařízení. Bohužel ani toto nařízení nám neumožňuje otevřít školu ani v omezené míře. Naší školy se týká odstavec pod písmenem e) na první straně:

zákaz se však vztahuje na žáky základních škol či tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažnými vývojovými poruchami chování, a na žáky základní školy speciální a na děti přípravného stupně základní školy speciální