O naší škole

  • Najdete nás také na:

O naší škole

IMG_2896

ZŠ Horní Lidč 130 je škola s regionální působností. Cílová kapacita 50 dětí je vzhledem k současným prostorám, kterými škola disponuje i vzhledem k celkovému úbytku dětí optimální.

Ve výchovně vzdělávacím procesu se snažíme využít všech předností, které poskytuje vesnická malotřídní škola. Velmi důležité je „domácké prostředí“, které navozuje příznivé klima pro pedagogickou práci. Děti se dobře znají, vyrůstají vedle sebe, dokáží si pomáhat a tím se značně snižuje možnost vzniku mazáctví a šikany nebo její včasné odhalení. Děti se navíc na tvorbě prostředí velkou měrou podílí, takže si dovedou více vážit práce jiných a jsou zároveň vedeny k šetření majetku. Velký důraz je kladen na vztah dětí a pracovníků školy, což je jeden ze základů úspěšné pedagogické práce.