Školní družina

  • Najdete nás také na:

Školní družina

  • Školní družina je školské zařízení poskytující zájmové vzdělávání žákům školy, kvalifikovaně navazuje na činnost školy a její výchovné působení.
  • V současné době máme 2 oddělení školní družiny.
  • Činnost školní družiny probíhá odpoledne po skončení vyučování do 15,30 hod.
  • Úkolem školní družiny je realizace výchovně vzdělávací činnosti mimo vyučování formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, dle individuálních možností také přípravy žáků na vyučování.
  • Školní družina využívá volných tříd, jídelny, tělocvičny a školní zahrady.